Zanaravo.com - izdelki iz medicinskih gob, gojenje gob  
 
Prednosti gojenja gob

 1. Izraba odpadnih surovin iz kmetijstva, agroživilske, lesnopredelovalne ter drugih industrij.
  Večino gob lahko gojimo na odpadnih surovinah, katere so potencialni onesnaževalci okolja. Tako lahko iz 'smeti' pridelamo hrano, katera ima celo zdravilne učinke na človeško telo.
 1. Sveže gobe preko celega leta.
  Gobe je moč gojiti v zaprtih prostorih preko celega leta!
 1. Varovanje samoniklih gob in narave.
  S tem ko gobe gojimo, preprečujemo prekomerno odnašanje samoniklih vrst iz narave, predvsem pa arujemo ogrožene in zaščitene vrste.

 1. Ni možnosti zastrupitve.
 1. Globlje razumevanje gob in njihovega 'delovanja' ter preko tega pristnejši stik človeka z naravo.
  Ko ljudje gojijo gobe se mnogo naučijo o njihovem razvojnem krogu, njihovih zahtevah itd. Preko takega opazovanja postanejo bolj dojemljivi za kompleksnost naravnih procesov, predvsem pa se vedno bolj zavedajo, da so vsi ti procesi živi in med seboj neločljivo povezani.

 1. Pridobivanje hrane neživalskega izvora z visoko vsebnostjo proteinov.
  Z uporabo gob v prehrani lahko močno zmanjšamo porabo mesa, kar pomeni, da se lahko izognemo prekomernemu pobijanju in reji živali v zanje neprimernih pogojih. Kot posledica tega je možna preprečitev širjenja bolezni povezanih z intenzivno rejo (bolezen norih krav, ptičja gripa…). Uporaba gob v prehrani pa je zlasti pomembna za dežele, v katerih se ljudje vsak dan soočajo s pomanjkanjem hrane.
 1. Zdravilni učinki gob.
  Mnogo vrst gob vsebuje zdravilne učinkovine. Zaradi tega je njihova uporaba vse bolj razširjena v alternativni in splošni medicini. V terapevtske namene se uporabljajo cele gobe, prav tako pa iz njih izdelujejo zdravila in prehrambene dodatke.

 

 

 

 
© Zanaravo.com 2006 - 2014